ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

про надання послуг з розміщення інформації в мережі Інтернет

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСТАНТА ЛІМІТЕД" (ідентифікаційний код: 33262125), платник податку на прибуток на загальних умовах оподаткування, що знаходиться за адресою: 02660, м. Київ, вул. Червоноткацька 90, офіс 27, в особі директора Мінаєва Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, далі по тексту – ВИКОНАВЕЦЬ, з однієї сторони,

і будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець чи фізична особа, або ж їх уповноважений представник, яка приєднається до цього договору відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України та у спосіб визначений таким договором приєднання, далі по тексту – "ЗАМОВНИК", з іншої сторони, надалі разом - «Сторони», відповідно до вимог статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, уклали даний Договір публічної оферти про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ.

1.1. Цей документ є відкрита пропозиція (Оферта), ВИКОНАВЦЯ з укладення Договору на надання послуг з розміщення інформації в мережі Інтернет, на викладених у цьому Договорі умовах.

1.2 ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе обов'язок, за допомогою власного ресурсу, надавати у користування веб-інтерфейс кожному, хто до нього звернеться, для розміщення інформації в мережі Інтернет (про своє підприємство та/або про свою підприємницьку діяльність, перелік товарів, робіт, послуг, про ціни на товари, роботи, послуги,  іншу некомерційну діяльність, діяльність благодійних фондів, тощо.), при цьому, умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх ЗАМОВНИКІВ, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. ВИКОНАВЕЦЬ не має права надавати переваги одному ЗАМОВНИКОВІ перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом. ВИКОНАВЕЦЬ не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливостей надання ЗАМОВНИКУ відповідних послуг.

1.3.  Умови даного Договору публічної оферти встановлені ВИКОНАВЦЕМ. Даний Договір публічної оферти може бути укладений лише шляхом приєднання ЗАМОВНИКА до запропонованого Договору в цілому через оплату рахунку за послуги з розміщення інформації в мережі Інтернет, який було виставлено ВИКОНАВЦЕМ. ЗАМОВНИК не може запропонувати свої умови Договору.

1.4. Момент укладення Договору приєднання – це момент проведення ЗАМОВНИКОМ оплати рахунку за послуги з розміщення інформації в мережі Інтернет, який було виставлено ВИКОНАВЦЕМ та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ.

1.5. Мережа Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет - протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.6. Інформація - відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб з використанням телекомунікаційних мереж.

1.7. Спам — масова розсилка  кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. Передусім термін «спам» стосується  рекламних електронних листів.

1.8.  Інтернет-сайт  — сукупність  веб-сторінок, доступних у мережі Інтернеті, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно.

1.9. Акцепт – повне і безумовне прийняття ЗАМОВНИКОМ умов публічної оферти, викладених в цьому Договорі.

1.10. Веб-інтерфейс - це сукупність засобів, за допомогою яких  користувач взаємодіє з  веб-сайтом або  веб-застосунком через  браузер

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Предметом цього Договору є надання ВИКОНАВЦЕМ послуг з користування веб-інтерфейсом та підтримки розміщення інформації про підприємство та/або підприємницьку діяльність, про асортимент товарів, перелік робіт та/або послуг, про ціни на товари, роботи, послуги,  іншу некомерційну діяльність, діяльність благодійних фондів ЗАМОВНИКА тощо, далі по тексту – «Послуги», на Інтернет-сайті, який знаходиться за адресою: www.stroymart.com.ua, далі по тексту – «Інтетрнет-сайт», в розділах з відповідною тематикою.

2.2. ВИКОНАВЕЦЬ надає технічну підтримку розміщенної інформації ЗАМОВНИКА, відновлення та/або виправлення інформації, забезпечення роботи посилань, протягом усього терміну дії Договору.

2.3. ЗАМОВНИК зобов'язується оплатити вартість Послуг відповідно до умов цього Договору.

 

3.ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Інформація про товари та послуги ЗАМОВНИКА розміщується на Інтернет-сайті у вигляді текстового опису та фотографій разом з інформацією про ЗАМОВНИКА, включаючи посилання на його сайт.

3.2. Якщо пропоновані ЗАМОВНИКОМ товари та/або послуги підлягають обов'язковому ліцензуванню або сертифікації, ЗАМОВНИК самостійно надає відповідну інформацію у вільний доступ, як того вимагає чинне законодавство.

3.3. ЗАМОВНИК погоджується і зобов'язується не розміщувати інформацію про товари і послуги заборонені чинним законодавством України, включаючи, але не обмежуючись, переліком заборонених товарів та послуг із зазначених нижче пунктів:

3.3.1. Забороняється розміщувати інформацію про розробку, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації (мікронавушники, брелки-камери, окуляри з вбудованою камерою, годинник-камера, радіоелектронні та спеціальні технічні засоби і подібне);

3.3.2. Забороняється розміщувати інформацію про культивування рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом міністрів України, інформацію про розробку, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

3.3.3. Забороняється розміщувати інформацію, яка не відповідає дійсності;

3.3.4. Забороняється розміщувати інформацію пов'язану з незаконними фінансовими оборутками, шахрайством, та таку, що прямо чи опосередковано призводить до незаконних дій;

3.3.5. Забороняється розміщувати інформацію про піратські оптичні носії з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор, інформацію про бази даних, що містять персональні дані, інформацію про матеріали, що містять державну, банківську або комерційну таємницю, інформацію, що порушує авторські права третіх осіб, патентне право, копії сайтів або окремо взяті сторінки, зображення і тексти, розміщені в мережі Інтернет, якщо копіювання заборонено власниками оригіналу;

3.3.6. Забороняється розміщувати інформацію про матеріали, що порушують таємницю приватного життя, що посягають на честь, гідність і ділову репутацію громадян і юридичних осіб, про матеріали, які можуть використовуватися як наклеп на людину або групу людей;

3.3.7. Забороняється розміщувати інформацію про активатори програм, ключі компакт-диска, реєстраційні номери, пропозиції без оригінального програмного забезпечення, інформацію про послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор, які містять парі;

3.3.8. Забороняється розміщувати інформацію, пов'язану з розповсюдженням будь-якого виду порнографії, інформацію про відверте насильство, пропаганду рабства та експлуатацію дітей, заклики до сепаратизму і тому подібне;

3.3.9. Забороняється розміщувати інформацію про сумнівні пропозиції роботи, в тому числі в мережі Інтернет без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця (робота для всіх, обробка електронної пошти на дому, робота без вкладень і подібне). Інформацію про послуги

гіпнотизерів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів, інших осіб, що оголошують себе, або що вважаються здатними передбачати події, впливати на людей, духовний світ, майно, довкілля шляхом використання надприродних здібностей або сил, опис і/або коментарі щодо будь-яких способів шахрайства та/або вимагання;

3.3.10. Забороняється розміщувати інформацію про послуги і товари із зазначенням ціни в іноземній валюті, без вказівки еквівалентної ціни в гривнях;

3.3.11. Забороняється розміщувати інформацію пов'язану з пропагандою і/або закликами до насильства, расової ненависті, протиправним діям. Інформацію, пов'язану з дискримінацією за національною, расовою, релігійною, статевою та іншими ознаками. Ненормативну лексику, а також образливі висловлювання, в тому числі расистського та релігійного спрямування;

3.3.12. Забороняється розміщувати в мережі Інтернет спам, шкідливі програми, призначені для порушення нормального функціонування або знищення інших програм, серійні номери до комерційних програмних продуктів і програми для їх генерації, засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також посилання на таку інформацію;

3.3.13. Забороняється розміщувати інформацію про медичні препарати, за винятком медичних препаратів, які відпускаються без рецепта лікаря, та які не внесені центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я до переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, при цьому діяльність так званих «Інтернет - аптек», тобто розміщення рекламних оголошень з технічною можливістю оформлення заявки на покупку товару, заборонена.

3.4. ЗАМОВНИК розуміє і погоджується на обмеження відповідальності ВИКОНАВЦЯ, а також права ВИКОНАВЦЯ з адміністрування інформації, розміщеної на Інтернет-сайті stroymart.com.ua. та сторінках його зони. Видалення ВИКОНАВЦЕМ, без дозволу ЗАМОВНИКА, інформації на яку поступили аргументовані скарги. У разі отримання такої скарги ВИКОНАВЦЕМ, ця скарга пересилається на адресу ЗАМОВНИКА.

 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ.

4.1. Загальна вартість Договору становить вартість всіх послуг, які ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ в рамках даного Договору.

4.2. Вартість послуг за цим Договором визначається ВИКОНАВЦЕМ за період, тривалість якого не менше ніж 90 (дев’яносто) календарних днів надання таких послуг окремо у національній валюті України та вказується у виставленому ним рахунку-фактури.

4.3.  Перелік послуг ВИКОНАВЦЯ, що надаються за цим Договором, ціни на ці послуги, система знижок та премій (бонусів) вказані на відповідній сторінці Інтернет-сайту stroymart.com.ua, та визначені у відповідних Додатках, специфікаціях до Договору.

4.4. За розміщення інформації визначеної у пункті 2.1. Договору на Інтернет-сайті stroymart.com.ua відповідно до умов цього Договору, ЗАМОВНИК здійснює оплату ВИКОНАВЦЮ вартості таких послуг на підставі виставленого рахунку-фактури.  

4.5. ЗАМОВНИК зобов'язаний здійснити оплату згідно виставленого рахунку – фактури на поточний банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту виставлення відповідного рахунку - фактури ВИКОНАВЦЕМ. Моментом виставлення рахунку – фактури є дата визначена у відповідному рахунку – фактури.

4.6. Послуги вважаються оплаченими ЗАМОВНИКОМ з моменту надходження грошових коштів на поточний банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ.

4.7. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення надання послуг, ВИКОНАВЕЦЬ відправляє ЗАМОВНИКУ підписаний зі свого боку акт приймання-здачі наданих послуг у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

4.8. ЗАМОВНИК зобов'язаний підписати акт приймання-здачі наданих послуг і передати один примірник ВИКОНАВЦЮ протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту направлення його ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ, або в цей же термін надати мотивовані заперечення (рекламацію). Якщо протягом п'яти робочих днів з моменту направлення акта приймання-здачі наданих послуг ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ, акт не підписаний ЗАМОВНИКОМ таабо не переданий ВИКОНАВЦЮ, і на нього не надійшли мотивовані заперечення, послуги вважаються надані належним чином і прийняті ЗАМОВНИКОМ.

 

5. АКЦЕПТ ОФЕРТИ І ВИСНОВОК ДОГОВОРУ.

5.1. ЗАМОВНИК приймає пропозицію, акцепт оферти ВИКОНАВЦЯ укласти Договір шляхом здійснення попередньої оплати на умовах визначених в п.п. 4.3., 4.4. даного Договору.

 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

6.1. Протягом строку дії Договору та одного року з дня припинення дії даного Договору, Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, під якою розуміють будь-які дані, які надаються кожною із Сторін іншій у зв'язку з виконанням умов цього Договору, не відкривати і не розголошувати повністю або частково зазначену інформацію будь-якій третій стороні без отримання письмової згоди на це від іншої Сторони.

6.2. Доступ до інформації та її використанню будуть відкриті тільки тим співробітникам кожної із Сторін, яким необхідно знати надану іншою Стороною інформацію для виконання зобов'язань Сторін за цим Договором. Кожна із Сторін зобов'язана повідомити іншу про імена і посади таких співробітників.

6.3. Інформація надана одній Стороні іншою згідно з даним Договором, призначена тільки для цієї Сторони і не може передаватися третім особам або використовуватись будь-яким іншим засобом, за участю третіх осіб, частково або повністю без письмової згоди Сторони, що передала інформацію.

6.4. Умови конфіденційності визначені у даному Договорі не розповсюджується, якщо ВИКОНАВЕЦЬ отримав офіційний запит відповідних державних органів, та на інших законних підставах, що вимагає від ВИКОНАВЦЯ надати інформацію у рамках передбачених чинним законодавством, та згідно процесуальних процедур передбачених законом.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ.

7.1. Акцепт Договору публічної оферти це прийняття ЗАМОВНИКОМ  умов визначених ВИКОНАВЦЕМ та викладених в тексті даного Договору.

7.2. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право внести зміни в умови Договору публічної оферти та/або відкликати Договір публічної оферти в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення ВИКОНАВЦЕМ змін до даного Договору публічної оферти, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту на Інтернет – сайті stroymart.com.ua, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні.

7.3. Договір публічної оферти набуває чинності з моменту його акцепту ЗАМОВНИКОМ і діє протягом відповідного періоду 90 (дев’яносто), 180 (сто вісімдесят), та 360 (триста шістдесят) календарних днів, або до моменту розірвання Договору. Тривалість періоду дії даного Договору визначається сторонами окремо у відповідній додатковій угоді до Договору.

7.4. Якщо Сторони Договору продовжують виконувати його умови, то даний Договір вважається продовженим на кожний наступний відповідний період.

 

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

8.1. Договір може бути розірваний:

8.1.1. За угодою Сторін в будь-який час.

8.1.2. З ініціативи будь-якої із Сторін у разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони.

8.1.3. З ініціативи будь-якої з Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до моменту розірвання Договору.

8.2. У разі припинення дії Договору, крім випадків порушення ЗАМОВНИКОМ зобов'язань згідно п. 3.2. даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ повертає ЗАМОВНИКУ вартість оплачених, але не наданих послуг з розміщення інформації про товари та послуги ЗАМОВНИКА.

9. ГАРАНТІЇ

9.1. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання даного Договору.

9.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови даного Договору публічної оферти шляхом акцепту, ЗАМОВНИК запевняє ВИКОНАВЦЯ і гарантує ВИКОНАВЦЮ, що:

9.2.1. ЗАМОВНИК вказав достовірні дані (у тому числі персональні дані ЗАМОВНИКА) при реєстрації як користувача на stroymart.com.ua і при оформленні платіжних документів з оплати відповідних послуг.

9.2.2. ЗАМОВНИК укладає Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК:

а) повністю ознайомився з умовами Договору публічної оферти;

б) повністю розуміє предмет Договору публічної оферти.

9.2.3. ЗАМОВНИК має усі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання даного Договору.

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань у випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), передбачити які неможливо на момент підписання цього Договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадянські заворушення, пожежі, перебої енергопостачання, рішення органів влади, які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ за затримку або перебої в роботі, які виникли з причин що знаходяться поза сферою контролю з боку ВИКОНАВЦЯ (порушення в роботі Інтернет – провайдерів телекомунікацій, відсутність електропостачання та ін.).

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

12.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором публічної оферти та чинним законодавством України.

12.2. ЗАМОВНИК в повному обсязі несе відповідальність за:

12.2.1. дотримання всіх вимог законодавства, в тому числі законодавства що регулює розміщення реклами, законів про інтелектуальну власність, про конкуренцію, але не обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, розміщуваних на сайті stroymart.com.ua;

12.2.2. достовірність відомостей, зазначених ЗАМОВНИКОМ при реєстрації як користувача на сайті stroymart.com.ua і достовірність гарантій і запевнень ЗАМОВНИКА визначених в статті 9 даного Договору публічної оферти;

12.3. ЗАМОВНИК зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані ВИКОНАВЦЮ у зв'язку з претензіями і позовами, підставою пред'явлення яких з боку третіх осіб стало розміщення матеріалів ЗАМОВНИКА.

 

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Сторони є вільними в укладенні даного Договору, виборі контрагента та визначенні умов Договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, інших актів законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

13.2. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

13.3. Умови, які є обов'язковими для даного Договору, згідно актів цивільного законодавства:

13.3.1. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, публічним є договір, в якому одна сторона - ВИКОНАВЕЦЬ взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

13.3.2. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України, договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо вона позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов'язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася. Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору. Якщо вимога про зміну або розірвання договору пред'явлена стороною, яка приєдналася до нього у зв'язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, сторона, що надала договір для приєднання, може відмовити у задоволенні цих вимог, якщо доведе, що сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на яких умовах вона приєдналася до договору.

13.3.3. Відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях. Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір, одержана адресатом, не може бути відкликана протягом строку для відповіді, якщо інше не вказане у пропозиції або не випливає з її суті чи обставин, за яких вона була зроблена.

13.3.4. Відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом. Особа, яка прийняла пропозицію, може відкликати свою відповідь про її прийняття, повідомивши про це особу, яка зробила пропозицію укласти договір, до моменту або в момент одержання нею відповіді про прийняття пропозиції.

 

14. РЕКВІЗИТИ  ВИКОНАВЦЯ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСТАНТА ЛІМІТЕД»

Поштова (фактична) адреса: 02660, м. Київ, вул. Червоноткатська 90, офіс 27.

Юридична адреса: Україна, 03134, м. Київ, вул. Симеренка 34-А, кв. 235.

Ідентифікаційний код: 33262125

Банк: ЗАТ «А-Банк», м. Дніпро

МФО: 307770,

р/р № 26 0000 6032 0768

ІПН 3326 2122 6570

Свідоцтво платника ПДВ № 200138190

E-mail: konstantaltd@gmail.com,

URL: http://www.stroymart.com.ua.

Телефон/факс: +380 44 502-88-45; 581-51-72; 581-51-73; 581-51-74 - багатоканальний

 

 

add company