В Інформаційному бюлетені від 03.05.2007 № 31 було зазначено, що Болгарська будівельна палата створює та утримує Центральний професійний реєстр будівельників. Сьогодні поінформуємо про це більш детально.

Занесення будівельників до Центрального професійного реєстру будівельників здійснюється Болгарською будівельною палатою за 5 категоріями, які визначено Законом про благоустрій територій. Будівельники, що занесені до Реєстру і отримали відповідне свідоцтво, мають право виконувати будівництво тільки зазначених категорій споруд.

Щоб бути занесеним до Реєстру, будівельники повинні довести, що у них не має офіційних податкових заборгованостей та зобов’язань щодо сплати обов’язкових страхових внесків (крім випадків, коли компетентний орган дав дозвіл на сплату в розстрочку або на відстрочення обов’язків), що відносно них не порушено справи про банкрутство, що вони мають необхідне технічне обладнання для здійснення заявлених будівельних та монтажних робіт та необхідний навчений персонал, прийнятий на роботу за трудовими договорами. Водночас будівельники мають довести наявність у них дійсної страховки шкоди, що може наступити внаслідок невиконання ними зобов’язань перед споживачами.

Це загальні вимоги. При бажанні ж будівельної компанії одержати право на зведення споруд першої категорії, вона має довести, що середня чисельність її персоналу за списками протягом попереднього року становить не менш ніж 50 осіб, чисті прибутки від продажу протягом попереднього фінансового року становлять не менш ніж 3,0 млн левів, а балансова вартість довгострокових матеріальних активів протягом попереднього фінансового року перевищує 500 тис. левів. Аналогічно додаткові вимоги існують до будівельників, які хочуть будувати споруди інших категорій.

До заяви на занесення до Реєстру будівельники подають Палаті пакет із 11 документів, серед яких свідоцтво про реєстрацію, ліцензії і сертифікати, які дозволяють будівельникові або його працівникам виконувати певні роботи, довідка про чисельність і кваліфікацію персоналу, довідка про проведене кваліфікаційне навчання, довідка про машини і обладнання, копія річного фінансового звіту за останні три роки, копії страхових полісів.

Потрібно зазначити, що Законом про благоустрій територій передбачена норма, згідно якої відкриття будівельного майданчика (одержання дозволу на будівництво) здійснюється після пред’явлення замовником договору на будівництво, укладеного з будівельником, який є занесеним до Центрального професійного реєстру будівельників. Цим же законом передбачено штрафні санкції за виконання будівельних робіт при відсутності реєстрації в Реєстрі, зокрема за будівництво споруд першої категорії – штраф у розмірі від 50 тис. до 100 тис. левів (від 31 тис. до 62 тис. доларів США).

Центральний професійний реєстр будівельників є офіційним і публікується на сторінках Палати в Інтернеті. Кожен може вимагати довідку про реєстрацію, здійснену у Реєстрі.

add company