На третiй конкурс з набуття права оренди земельних дiлянок, визначених мiською владою для спорудження житла, виставлено три дiлянки. На них претендувало дванадцять будiвельних органiзацiй Хмельницького. В результатi за право звести три багатоквартирних будинки i впорядкувати територiї на 1,3 гектара будiвельники зобов`язалися сплатити мiсту 1,2 мiльйона гривень

Переможцями конкурсу стали приватне пiдприємство "Тетяна" (0,33-гектарна дiлянка на вулицi Чкалова, 20/2), ВАТ "Домобудiвний комбiнат" (пiвгектарна дiлянка на вулицi Щербакова, 24/2) та приватна фiрма "Дiта" (пiвгектарна дiлянка за адресою вулиця Iнститутська, 6-в). Вони мають протягом трьох рокiв оренди збудувати спроектованi будинки, пiсля чого передати у розпорядження мiської ради по шiсть вiдсоткiв житлової площi в них i внести у бюджет по чотири вiдсотки вартостi багатоповерхiвок.

Невдачi зазнало ТОВ ТПП "Унiверсал", котре претендувало на усi три дiлянки, сподiваючись звести хоч на однiй 108-квартирний будинок iз дитячим садком на сто мiсць, у котрому можна влаштувати центр розвитку дитини. Привабливими були також пропозицiї ТОВ "Iнвестицiйно-будiвельна компанiя "Подiлля", ВАТ "БМУ по газифiкацiї" та iнших.

"Тут немає якоїсь полiтики, - сказав нашому кореспондентовi член депутатської комiсiї, яка бере участь у проведеннi земельних конкурсiв, Iван Бухал. - Фiрмою "Дiта" керує "бютiвець", але Оксана Коцемир з Партiї регiонiв першою закликала всiх пiдтримати саме це пiдприємство. У дванадцятиповерховому будинку, який вони планують збудувати на Iнститутськiй, зобов`язуються аж 250 квадратних метрiв передати для денного стацiонару дитячої лiкарнi."

До речi, ця площа примiщень у запланованому на Iнститутськiй будинку оцiнюється в 1,1 мiльйона гривень. Як додатковi пропозицiї, ВАТ "Домобудiвний комбiнат" обiцяє передати мiсту примiщення в цокольному поверсi площею сто квадратних метрiв для органiзацiї дитячого клубу, а ПП "Тетяна" - двi квартири дитячому будинку для дiтей-сирiт.

"На вулицi Чкалова буде другий мiй будинок, - сказала директор ПП "Тетяна" Тетяна Зеленюк. - Досвiд будiвництва прийшов, коли ми взяли в оренду дiлянку на Завадського, 54. Спiльно з "Домобудiвельним комбiнатом" ми там споруджуємо чотирипiд`їздний будинок. Це будiвництво особливе тим, що довелося вирiшувати безлiч питань, пов`язаних iз вiдселенням людей iз чотирьох старих будинкiв."

Наразi у Хмельницькому визначено вже бiльше 110 земельних дiлянок для будiвництва житла, промислових та комерцiйних об`єктiв. Але список поповнюється. За словами директора департаменту архiтектури, мiстобудування та земельних ресурсiв Володимира Швеця, вiд конкурсiв i аукцiонiв уже надiйшло 4,7 мiльйона гривень. З урахуванням цього конкурсу, не пiзнiше жовтня буде вже шiсть мiльйонiв. А виходячи iз досвiду продажу права оренди на попереднiх конкурсах i аукцiонах, до кiнця року за скромними пiдрахунками можна отримати у бюджет десять - дванадцять мiльйонiв, а за оптимiстичними - до двадцяти мiльйонiв гривень.

Довiдка: Найближчим часом - 21 та 28 серпня - у Хмельницькому вiдбудуться аукцiони з набуття права оренди землi пiд будiвництво промислових i комерцiйних об`єктiв. На них буде виставлено по сiм дiлянок. Крiм того, вереснева сесiя мiськради на конкурси й аукцiони видiлить iще 13 земельних дiлянок. До того часу буде проведена їх експертна оцiнка i виготовленi проекти землеустрою.

add company