З початку її здiйснення на придбання та будiвництво житла для молодих сiмей iз державного бюджету видiлено понад 15,4 млн. грн., завдяки чому вже 131 сiм`я отримала новозбудованi квартири.

Так само наполегливо здiйснюється затверджена обласною радою 2000 року регiональна програма "Молодiй родинi Черкащини - доступне житло" (враховуючи економiчну ситуацiю, обласна рада згодом для самотнiх громадян та неповних сiмей, якi хотiли б отримати житло в кредит на пiльгових умовах, збiльшила вiковий ценз до 40 рокiв). За цiєю програмою з обласного бюджету видiлено майже 1,3 млн. грн. i передано у власнiсть 11 квартир.
 
Звичайно, порiвняно з потребами це небагато. Тому в березнi 2006 року обласна рада додатково затвердила обласну програму забезпечення житлом працiвникiв бюджетних установ комунальної власностi на 2006-2025 роки. Виконавцем цiєї програми визначено Черкаське регiональне управлiння Державної спецiалiзованої фiнансової установи "Державний Фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву".
 
На здiйснення цiєї програми спрямовано вже понад мiльйон гривень, за рахунок чого надано 4 кредити на придбання житла i 3 - на його будiвництво.
 
На однiй iз останнiх сесiй обласної ради депутати зауважили, що кредити на придбання чи будiвництво житла видавалися переважно молодим сiм`ям у обласному центрi. Тепер кредити надаються пропорцiйно i в райцентрах.
 
Питання кредитування молодiжного житлового будiвництва перебуває на постiйному контролi голови обласної ради Володимира Греся. 7 грудня, в День працiвникiв мiсцевого самоврядування, Володимир Анатолiйович побував у Золотоношi, де разом iз мiським головою Олексiєм Корпанем та директором Черкаського регiонального управлiння Державної спецiалiзованої фiнансової установи "Державний фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву" Олександром Паливодою обмiрковували можливостi збiльшення фiнансування згаданих програм.
 
Цього ж дня голова обласної ради, щоб довiдатися про стан справ, так би мовити, з перших уст, разом з Олексiєм Корпанем та Олександром Паливодою вiдвiдали молоду сiм`ю Максима Симонова, яка завдяки пiльговому кредиту змогла придбати в Золотоношi окремий будинок.
 
Вiтаючи молодих господарiв iз новосiллям, Володимир Гресь вручив їм подарунок - мiкрохвильову пiч. Поцiкавившись, як молодому подружжю живеться на новому мiсцi, голова обласної ради висловив упевненiсть, що з розвитком самоврядування, наповненням бюджетiв пiльгове кредитування для полiпшення житлових умов дедалi розширюватиметься. Сприятиме цьому й те, що кошти вiд повернення кредитiв залишаються у фондах згаданих програм.
 
Треба сказати, що до цього молода сiм`я Максима Симонова проживала в скрутних умовах: на площi 27 квадратних метрiв, окрiм них, мешкало ще 6 осiб. Становище ускладнювалося ще й тим, що Максим - iнвалiд дитинства першої групи по зору. Незважаючи на це, вiн успiшно закiнчив Черкаське музичне училище i став артистом аматорського ансамблю народних iнструментiв Золотонiського мiського Будинку культури
add company