Президент України Вiктор Ющенко наклав вето на Закон, який продовжує заборону продажу землi сiльськогосподарського призначення.

У вiдповiдь на те уряд закликав мiсцевi органи влади не допустити нотарiальної реєстрацiї актiв купiвлi продажу таких земельних дiлянок, допоки парламент не розгляне заветований закон.
 
Згiдно з Земельним кодексом, ухваленим в Українi 5 рокiв тому, земля сiльськогосподарського призначення формально визнана товаром.
 
Однак, парламент, наклавши мораторiй та вже двiчi подовживши його, фактично заборонив її продаж–купiвлю.
 
Останнiй Закон про подовження заборони до 2008 року правляча коалiцiя ухвалила 19 грудня минулого року.
 
Найбiльше на подовженнi мораторiю наполягали соцiалiсти та комунiсти, аргументуючи це побоюванням соцiальних потрясiнь, до яких, за прогнозами параламеньсикх лiвих, може призвести розпродаж земель за демпiнговими цiнами, оскiльки в Українi ще нерозроблено оцiнки земель та не складено кадастр.
 
Проти подовження мораторiю виступила фракцiя “Наша Україна”, яка попросила президента накласти на нього вето, оскiльки, за оцiнкою депутатiв-нашоукраїнцiв, той закон може призвести до ще бiльшого зубожiння селян, що мають на руках державнi акти про земельнi паї.
 
Вiктор Ющенко, заветувавши заборону продажу земель сiльськогосподарського призначення, пояснив це тим, що вiдтермiнування вiльного обiгу землi на невизначений час може призвести до порушеня прав громадян на землю, а також до поширення тiньових механiзмiв продажу дiлянок та збiльшення зловживань у тiй сферi.
 
Президентське вето на подовження мораторiю фактично означає, що термiн заборони вибiг i землi сiльськогосподарського призначення можна продавати.
 
Оскiльки ж парламент зможе вiдреагувати на президентське вето не ранiше, нiж 9 сiчня, то уряд закликав мiсцевi органи влади не допустити документального оформлення актiв купiвлi-продажу землi.
add company