У Канаді та США дерев'яно-каркасні будинки будуються більше 200 років, та й в усьому світі близько 80 % споруджу­ваної частки житла будується саме за цією технологією. Цей вибір насамперед обумовле­ний зростаючими вимогами до екологічності, комфортності житла й енергозбереження. Дерево - дуже довговічний ма­теріал. Минуло вже більше 300 років, як російськими майстра­ми були збудовані Кижі, є багато дерев'яно-каркасних будинків у Канаді, збудованих ще в період освоєння європейцями Амери­ки. Кількаразові профілактичні ремонти за сотні років змінили ці будинки до невпізнанності, але основа будинку - дерев'яний каркас, - залишається незмін­ною. Головною умовою довго­вічності деревини є захист від вологи. Тому ізоляція дерев'яно­го каркаса від потрапляння води ззовні та від просочування пари і вологи зсередини будинку, бу­дучи доведена до досконалості, створює ідеальні умови для дов­голіття будинку.

Дерев'яний каркас збирають за принципом стільникової структури; він являє собою дуже тверду та міцну споруду. У 80-х роках у Японії тільки починали будуватися перші канадські будинки, а надто кон­сервативне населення неохоче йшло на спорудження подібних будівель. Однак після сильного землетрусу в Кіото - справж­ньої катастрофи для Японії, - канадські будинки виявилися одними з небагатьох, які не під­далися руйнуванню, довівши міцність конструкції та безпеку для проживаючих. З тих пір більше 75% населення Японії воліють жити у дерев'яно-кар­касних будинках.

У багатьох людей, які при­вчилися за останні десятиліття жити в цегляних і бетонних будинках, склалася помилкова думка, що якщо стіна тонка - значить, будинок холодний. Але існуючі будинки всі зде­більшого холодні й не відпо­відають новим будівельним нормам теплозбереження. Для задоволення вимог цих норм товщина стіни із традиційної цегли має бути не меншою 1,9 м, що є повністю абсурдним і економічно недоцільним. Тому й необхідно використовувати нові, більш досконалі конструк­ції стін і застосовувати сучасні утеплювачі.

Стіна канадського будинку, при середній товщині 310 мм, повністю задовольняє вимоги нових Норм і більше того - пе­ревищує їх. Навіть у морози зниження температури при від­ключенні опалення в будинку становить 20' С на добу.

Канадський будинок є най­більш теплозберігаючим з існуючих на сьогоднішній день технологій. У 1999 р. було проведено порівняльний ана­ліз видатків на експлуатацію будинків. Усереднені дані по видатках на опалення та гаряче водопостачання (ГВП) наведе­ні в таблиці.

З таблиці видно, що видатки на опалення й ГВП у перера­хуванні на 1 м2 у канадських будинках в 9 разів нижчі від нормативної вартості видатків у багатоповерхових кам'яних будинках.

Крім усіх перелічених вище достоїнств, канадський буди­нок має масу інших переваг:

- внутрішні комунікації (водо­провід, каналізація, розведен­ня системи опалення) заховані в стіни;

-технологія дає ідеальні поверхні підлоги, стін і стелі для висококласної обробки приміщень;

-гнучкість технології задовольняє будь-які побажання стосовно архітектурної виразності будинку та внутрішнього планування приміщень; канадський будинок не піддається моральному старінню і легко модернізується;

-у канадських будинків найкраще співвідношення ціна/якість.

Вартість 1 м2 каркасної стіни в 1,3 раза дешевша від стіни із бруса, в 1,7 раза - пінобетон­них блоків і в 2,2 раза - стіни із цегли, при однаковій теплозберігаючій здатності.

На закінчення коротко зу­пинимося на технології спо­рудження будинку.

Як відомо, найвідповідаль­нішою та найтрудомісткішою роботою при зведенні будинку є фундамент. Каркасні будинки легкі - у 5-6 разів легші, ніж із цегли, їм не потрібен масивний фундамент, а це значною мірою скорочує їхню вартість і строки будівництва. Фундамент мож­на виконати як монолітної, так і стовпчастої конструкції. Стовпчастий будують за допо­могою бура двосторонньої дії. Такий фундамент обходиться у 4-6 разів дешевше, ніж з/б монолітний.

Основу стін становить не­сучий дерев'яний каркас, об­лицьований орієнтованими стружковими плитами -ОSВ. За витратами матеріалу і трудомісткістю каркасні стіни найекономічніші. Вони вимагають у 1,5-2 рази менше деревини, ніж стіни із колод або брусків, а при використанні ефективного утеплювача у стільки ж разів легші від них. Каркасні стіни не піддаються осіданню і можуть бути оброблені відразу ж після установлення. Зовні стіни покривають вітрозахисною мембраною (наприклад, Du Pont Tyvek Housewrap).

Внутрішній простір зовнішніх стін заповнюють утеплювачем. Додаткове заповнення уте­плювачем міжкімнатних пере­городок і перекриттів зменшує тепловтрати, знижує шум і рятує від протягів, зберігаючи мікроклімат у кожному окремо­му приміщенні. Тепло "тікає" практично тільки через вікна та двері. Внутрішню обробку звичайно виконують гіпсокартоном, який кріпиться до ОSВ поверх парозахисної плівки для запобігання зволоженню утеплювача та дерев'яних конструкцій.

Зовнішнє облицювання фа­саду будинку може бути різ­ним - фарбування, сайдинг, цементно-піщана плитка, фа­садна штукатурка, цегла, теплоізолюючі панелі тощо.

Конструкція канадських бу­динків оптимальна для широ­кого діапазону кліматичних зон і геологічних умов. Варіювання параметрів утеплювачів дає змогу використовувати ті самі типи будинків у різних кліматичних зо­нах. Дерев'яний каркас будинку можна монтувати і у сейсмічно небезпечних районах.

Особливий інтерес такі бу­динки становлять для районів, де гостро стоїть питання зни­ження ваги та об'єму привізних будівельних матеріалів, а також комплектації будівництва місцевими матеріалами.

Світовий досвід показує, що найбільш економічна, якісна та раціональна технологія будів­ництва житла - це канадські де­рев'яно-каркасні технології.
add company