Главный списокЗаконодательство

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про оренду державного та комунального майна"ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 48, ст.411 ) Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ: I. Статтю 1 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (2269-12) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 1998 р., N 18, ст. 88) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту: "2. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які ведуть його облік у спеціальному порядку, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про господарську діяльність у Збройних Силах України” (1076-14). У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою. II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 21 вересня 1999 року N 1083-XIV
add company