Главный списокЗаконодательство

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд"ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд" ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 32, ст.254 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 - набирає чинності з 01.01.2004 ) Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Законі України “Про оподаткування прибутку підприємств” (334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст.294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78): пункт 5.2 статті 5 після підпункту 5.2.11 доповнити новим підпунктом такого змісту: "5.2.12. Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до спеціального резерву пенсійних вкладів відповідно до Закону України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд” (1674-14); статтю 22 після пункту 22.24 доповнити новим пунктом такого змісту: "22.25. Установити, що на період, визначений Законом України “Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії “Київміськбуд”, кошти, внесені платниками податку на пенсійні рахунки фізичних осіб, відкриті в уповноважених холдинговою компанією “Київміськбуд” банках, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період”. У зв’язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.26. ( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 ) II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Президент України Л.КУЧМА м. Київ, 20 квітня 2000 року N 1694-III
add company