Главный списокЗаконодательство

Щодо порядку поліпшення житлових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни першої групи та учасників бойових дійЩодо порядку поліпшення житлових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни першої групи та учасників бойових дій Питання розподілу і надання житлових приміщень регулюється Житловим кодексом Української РСР (зі змінами та доповненнями) та Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 № 470. Ці функції належать до виключної компетенції органів місцевої влади, на які відповідно до ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" покладені повноваження щодо обліку громадян, які згідно з чинним законодавством потребують поліпшення житлових умов, розподілу та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності, тощо. Відповідно до Житлового кодексу та зазначених Правил громадянам, які перебувають на квартирному обліку, житлові приміщення надаються у порядку черговості. На підставі ст. 46 Житлового кодексу поза чергою житлове приміщення надається інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання житлового приміщення, а з них - інвалідам першої групи з числа учасників бойових дій на території інших держав - протягом року з визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання житлових приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків. У свою чергу, органи місцевого самоврядування повинні були привести у відповідність до вищезазначеного Закону списки громадян на першочергове одержання житла. Заявник, як інвалід Великої Вітчизняної війни першої групи, учасник бойових дій, має право на позачергове одержання житла згідно із законодавством. Спірні питання запропоновано вирішувати у судовому порядку.
add company