Главный списокЗаконодательство

Щодо трактування понять "реконструкція приміщень" та "прибудова"Щодо трактування понять "реконструкція приміщень" та "прибудова" У додатку Б "Терміни та визначення" ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" подається визначення терміну "реконструкція": "Перебудова існуючих об'єктів виробничого та цивільного призначення, пов'язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри)". Також "Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій", затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.05 № 76 та зареєстрованих у Мін'юсті 25.08.05 за № 927/11207, визначено: "Реконструкція житлового будинку - комплекс будівельних робіт, спрямованих на поліпшення експлуатаційних показників приміщень житлового будинку шляхом їх перепланування та переобладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним приведенням їх показників відповідно до нормативно-технічних вимог". Щодо процедури надання дозволу на реконструкцію під гараж сараю, прибудованого до триповерхового житлового будинку Індивідуальним забудовникам дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переоснащення, реставрації та капітального ремонту об'єктів надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю на підставі заяви забудовника, документа, що посвідчує право власності чи користування (у тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою, дозволу на будівництво об'єкта містобудування, який видається відповідним органом місцевої виконавчої влади, проектної документації, погодженої місцевими органами у справах містобудування й архітектури та державними наглядовими органами. Разом з тим, зазначаємо, що згідно з п.2.51 державних будівельних норм В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення", які поширюються на проектування і реконструкцію житлових будинків, "у підвальних, цокольних і на першому поверхах житлових будинків допускається улаштування вбудованих і вбудовано-прибудованих гаражів для одноквартирних житлових будинків та стоянок для машин і мотоциклів, що належать мешканцям багатоквартирних житлових будинків".
add company