Главный списокЗаконодательство

Щодо процедурних питань, пов'язаних із реконструкцією житлового будинку та господарських будівель на спільній земельній ділянціЩодо процедурних питань, пов'язаних із реконструкцією житлового будинку та господарських будівель на спільній земельній ділянці Виходячи з вимог законодавства і державних будівельних норм, проектна документація на реконструкцію зазначених об'єктів розробляється та погоджується відповідними органами державного нагляду згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням вимог державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови. Відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України власники земельних ділянок зобов'язані не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних зі встановленням земельних сервітутів. Питання встановлення земельних сервітутів врегульовуються земельним законодавством і належать до компетенції землевпорядних органів. Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Згідно зі статтею 26 Закону України "Про основи містобудування" спори з питань містобудування вирішуються радами у межах їх повноважень, а також судом та арбітражним судом відповідно до законодавства.
add company