Главный списокЭлектрооборудование

Сучасні прилади для тваринництваДля належного розвитку тваринництва в Україні слід впроваджувати сучасні електронні прилади, які суттєво сприяють ефективному веденню галузі. Нині провідні закордонні фірми пропонують ряд електронних пристроїв. Так, фірма "Драміньскі" (Польща) розробила прилади на електронній базі для використання в тваринництві та кормовиробництві. Заслуговують на увагу, насамперед такі прилади: цифровий тестер для визначення кислотності молока; еструальний детектор; ультразвуковий тестер супоросності свиноматок; вимірювач вологості зерна; прилад для вимірювання вологості сіна і соломи. Нами проведені функціональні випробування цих приладів на молочних фермах СВК "Пологівський", ПП "Світанок", ПСП "Лосятинське" Васильківського, ВАТ "Терезине" Білоцерківського та свинофермах ВТБ "Дослідницьке" Васильківського і малого підприємства "Еліта" Білоцерківського районів Київської області. Цифровий тестер призначений для вимірювання концентрації іонів водню, виражених в одиницях рН, визначення за отриманими даними кислотності молока. Ним також можна вимірювати температуру молока (в °С). Прилад складається з двох вимірювальних елементів: спеціального рН-метричного електрода і температурного щупа, а також вимірювально-лічильного блока з ручкою. Всередині ручки, закритої кришкою, встановлено елемент живлення напругою 9В. Вимірювально-лічильний блок оснащений рідинно-кристалічним індикатором (LCD) для реєстрації результатів вимірювання. Під індикатором розміщена клавіатура для керування приладом. У комплект поставки також входять еталонні розчини (рН 7,00 і 5,00) для калібрування рН-метричного електрода, пластмасова упаковка багаторазового використання та інструкція по обслуговуванню приладу. Цифровий тестер для визначення кислотності молока створено на основі інтегральних схем, які характеризуються високою надійністю. Роботою приладу керує мікрокомп'ютер, який забезпечує точність вимірювань та простоту при обслуговуванні. Прилад має можливість калібрування рН-метричного електрода. Результати функціональних випробувань (табл.1) свідчать, що цифровий тестер для визначення кислотності молока задовільно виконує технологічний процес по вимірюванню кислотності незбираного свіжовидоєного молока та його температури і за показниками якості роботи відповідає вимогам НД на прилад. Таблиця1 Показник Значення показників за даними НД на прилад за даними випробувань рН молока за приладом 6,62-6,72 рН молока за приладом у перерахунку на титровану кислотність, °Т*) 16-18 Кислотність молока за стандартизованим методом, °Т **) 17-19 Кислотність молока за стандартизованим методом у перерахунку на рН *) 6,55-6,68 Похибка при вимірюванні рН молока приладом ±0,1 -0,06-+0,1 Похибка під час вимірюванні рН молока приладом у перерахунку на титровану кислотність, °Т 1 Температура молока за приладом, °С 2,2-27,7 Температура молока за стандартизованим методом, °С ***) 3-28 Похибка при вимірюванні температури молока приладом, °С ±1,0 -1,0-+1,0 Зручність у користуванні приладом зручно *) Хоменко В. И. Гигиена поулчения и ветсанконтроль молока по государственному стандарту. - 2-е изд., перераб. и доп. -К.: Урожай, 1985.-256 с. **) ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Методы определения кислотности. "*) ГОСТ 2654-85 Молоко. Методы измерения температуры. Похибка при вимірюванні рН молока цифровим тестером становить -0,06 - +0,1, що відповідає вимогам НД на прилад (±0,1). Похибка при вимірюванні ним температури молока становить -1,0 - +1,0°С, що теж відповідає вимогам НД (±1,0°С). Тестер для визначення кислотності молока зручний у користуванні. Зупинимось на характеристиці еструального детектора, призначеного для визначення у корів періоду охоти та тільності на ранній стадії. Складається він з вимірювального зонда, електронного пристрою та ручки, в яку вставляється як джерело живлення батарейка на 9В. Електронний пристрій обладнаний LCД-дисплеєм, на якому висвітлюються значення показників при вимірюванні. На кінці зонда розміщені два металевих, паралельно розта-шованих електроди, які використовуються для вимірювання опору вагінальної гінальної слизі. Для перенесення приладу використовується упаковка багаторазового використання. Еструальний детектор функціонує на основі вимірювання опору загинальної слизі, який зменшується під час охоти у корів. В еструальний період (дозрівання яйцеклітини) спостерігається мінімальний опір слизі (180 одиниць), а за ним відбувається різкий ріст показників, це свідчить про те, що наступає період овуляції (виділення яйцеклітини) і в межах декількох годин є найсприятливішим для осіменіння тварин. Визначення тільності корів на ранній її стадії проводиться після 21-28 днів після осіменіння. Якщо отримані показники по опору вагінальної слизі залишаються високими, це значить, що тільність наступила. У протилежному випадку, менший опір свідчить про те, що тварина не тільна. Випробування по встановленню періоду охоти у корів проводили при обстеженні 24 корів, а по виявленню тільності - 51, у тому числі 28 корів з періодом тільності 21-28 днів (за даними зоотехнічного обліку господарств). Всього обстежено 75 корів. У результаті проведених випробувань встановлено, що еструальний детектор задовільно виконує технологічний процес по визначенню у корів періоду охоти та тільності на ранній її стадії, причому точність становить 91 і 94% відповідно. Пропускна здатність приладу при обстеженні корів - 34 гол./год. При цьому обстеження однієї корови триває 45 с (30-100 с). Заслуговує на увагу ультразвуковий тестер, призначений для підтвердження супоросності свиноматок. Обстеження слід проводити з 15 по 75 день від часу плодотворного спаровування, причому найсприятливішими є дні з 25 по 40, бо в цей період збільшена матка зміщується вниз і максимально наближається до зовнішньої черевної стінки. Тестер супоросності складається з апарата, обладнаного сигнальними діодами і генератором звуку, ультразвукового зонда, акумулятора для живлення приладу, провода для з'єднання типу BNC-50, пляшки з парафіном, упаковки багаторазового використання. . Функціонує він на основі виявлення навколоплідних вод у матці плодотворно спарованої тварини. Зонд, прикладений до черевної порожнини тіла свиноматки (з правого боку на відстані 5 см від задньої кінцівки), спрямовує ультразвукові сигнали, які відбиваються від заповненого плодом рога матки і повертаються до зонда. У випадку наявності навколоплідних вод у матці тварини з'являється світлова та звукова інтенсивно пульсуюча сигналізація, це свідчить про супоросність свиноматки. Випробували прилад при обстеженні 43 супоросних (за даними зоотехнічного обліку господарств) свиноматок. Результати випробувань (табл.2) свідчать, що ультразвуковий тестер виконує технологічний процес по підтвердженню супоросності свиноматок з точністю до 90%. Пропускна здатність становить 28 гол./год. Прилад зручний у користуванні. Таблиця 2 Показник Значення показників за даними НД на прилад за даними випробувань Тривалість обстеження однієї свиноматки, с 15-20 15-60 Кількість обстежених супоросних (за даними зоотехнічного обліку господарств) свиноматок, гол. 43 Кількість супоросних свиноматок, виявлених при обстеженні приладом, гол. 33 Кількість свиноматок, у яких не виявлено супоросності при обстеженні приладом, гол. 6 Кількість супоросних свиноматок, не виявлених при обстеженні приладом, гол. 4 Широкого застосування у кормовиробництві на рівні господарств може знайти сільськогосподарський цифровий вимірювач вологості зерна WD-N2. Призначений він для визначення вологості насіння таких культур у межах: жито, м'яка пшениця, якісна пшениця, тритикале, ячмінь ярий, овес, гречка, кінські боби (Привислянський сорт), жовтий люпин, вузьколистий люпин, горох, польовий горох - 8-35%; кукурудза -9-43, квасоля - 6-30; ріпак - 4-30%. Прилад складається з пластмасового корпуса, у верхній частині якого розміщена функціональна мембранна клавіатура з дисплеєм та вимірювальна камера, куди засипається насіння, що підлягає тестуванню. На її дні знаходиться напівпровідниковий датчик температури. У нижній частині корпуса є відсік для батареї напругою 9В. У комплект поставки входить пластмасовий дозатор, призначений для наповнення вимірювальної камери зразками насіння. Сільськогосподарський цифровий вимірювач вологості створений на базі сучасних інтегральних систем. Ним керує однокристальна ікро ЕОМ. У її пам'ять внесені всі дані, пов'язані з вологістю окремих видів насіння. Прилад працює на основі вимірювання електроємкості проби, яка досліджується. Мікро ЕОМ після вимикання живлення проводить вимірювання і запам'ятовує ємкість вимірювальної камери з урахуванням температури та вологості повітря (початкові умови вимірювання). Після заповнення вимірювальної камери пробою, що досліджується, прилад вимірює її електроємність, температуру і порівнює з даними, які записані в пам'яті мікрокомп'ютера (отриманими у результаті порівняльних досліджень за методом висушування в сушильній шафі, який вважається стандартним). Остаточні результати, які з'являються і визначають вологість досліджуваного матеріалу, враховують поправки, пов'язані з впливом температури. Вимірювач має можливість модифікації даних (калібрування), тобто можливість внесення користувачем за необхідності корекції заводського відградуювання. Випробування приладу проводили на насінні жита, пшениці звичайної, пшениці високоякісної, ячменю (ярого), вівса, гречки, гороху, квасолі, кукурудзи. За їх результатами (табл.З) встановлено, що вимірювач WD-N2 задовільно виконує технологічний процес визначення вологості різних видів зерна, зручний у користуванні. Таблиця 3 Показник Значення показників За даними НД на прилад за даними випробувань вид насіння сільськогосподарських культур жито пшениця звичайна пшениця високоякісна ячмінь (ярой) овес гречка горох квасоля кукурудза Пропускна здатність приладу, проб/год немає даних 40 Показання приладу при вимірюванні вологості зерна,% 8-35 (для кукурудзи 9-43; квасолі 6-30) 14,7 11,6 12,2 13,6 9,9 12,3 15,3 7,8 11,2 Зміна показань приладу при корегуванні (модифікації), ±% -2,2 -2,5 -3,0 -3,9 - -2,4 -5,3 -3,4 -2,8 Вологість зерна,%: визначеної за приладом після корегування (модифікації) визначеної за стандартизованими методами*) 12,5 12,6 10,1 9,1 9,7 9,2 8,8 9,7 9,9 9,0 1,1 9,9 9,6 10,0 <4,8 4,4 7,3 8,4 Точність вимірювання вологості зерна приладом, ±% 1-1,5 (в діапазоні від10до20%) -0,1 +1,0 +0,5 -0,9 +0,9 +1,2 -0,4 +0,4 -1,1 Температура зерна, °С: за приладом за термометром 19 20 31,3 31 16,6 17 33 33 32 32 32 32 12,6 13 30,6 ЗО 32 32 Точність вимірювання температури зерна приладом, ±°С 1,0 1,0 +0,3 -0,4 0 0 0 -0,4 +0,6 0 *) ГОСТ 29143-91 Зерно и зернопро Определение влажности (рабочий контрольный метод). ГОСТ 29305-92 (ИСО 6540-80)Кукуруза. Методы определения влажности (измельчонных и целых зерен) У господарстві знадобиться прилад, призначений для вимірювання вологості і температури сіна та соломи . Він складається з двох частин: електронного пристрою з рідинно-кристалічним дисплеєм, мембранною клавіатурою й акумуляторним відсіком та зонда з датчиком температури і вологості, ручкою і з'єднувальним кабелем. Електронний пристрій має внутрішню пам'ять, у якій зберігається інформація і проводиться обчислення до 50 вимірювань. До комплекту поставки входить також інструкція по обслуговуванню приладу. Пристрій для вимірювання вологості функціонує на основі визначення електропровідності сіна й соломи і на її базі визначає температуру і відсоткове значення вологості, яке висвітлюється на рідинно-кристалічному дисплеї. Вологомір зручний при використанні та обслуговуванні, забезпечує вимірювання вологості грубих кормів експрес-методом. Результати проведених випробувань (табл.4) свідчать, що приладом можна швидко та з незначними похибками виміряти вологість і температуру сіна та соломи. Таблиця 4 Показник Значення по казників за даними НД на прилад за даними випробувань Вологість сіна за приладом, % 20,9 (10,2-72,0) Вологість соломи за приладом, % 31,4(12,0-60,0) Вологість сіна за стандартизованим методом,0//) 18,3(9,0-71,3) Вологість соломи за стандартизованим методом, %*) 30,2(9,5-66,7) Температура сіна за приладом, °С 12,3(7,0-20,0) Температура соломи за приладом, °С 11,5(7,0-19,0) Температура сіна за термометрмом, °С 11,9(6,5-19,5) Температура соломи за термометром, °С 11,3(6,5-18,5) Похибка при вимірюванні вологості сіна приладом, % 2,8(0,1-7,4) Похибка при вимірюванні вологості соломи приладом, % 3,8(1,9-7,2) Похибка при вимірюванні температури сіна приладом, °С 0,7(0,5-1,0) Похибка при вимірюванні температури соломи приладом, °С 0,7(0,5-1,0) Діапазон вимірювання вологості,% 10-80 10,2-72,0 Діапазон вимірювання температури, °С 0-100 7,0-20,0 Зручність у користуванні приладом зручно *) ГОСТ 27548-87 "Корма растительные. Методы определения влаги" Отже, проведені функціональні випробування електронних приладів для тваринництва та кормовиробництва - цифрового тестера для визначення кислотності молока, еструаль-ного детектора, ультразвукового тестера супоросності свиноматок, вимірювача вологості зерна, приладу для вимірювання вологості сіна і соломи розробки фірми "Драміньскі" (Польща) переконують, що вони задовільно виконують задані технологічні процеси, а тому надають впевненості у широкому застосуванні на тваринницьких фермах господарств України з різною формою власності
add company