Главный списокЭкономика, инвестиции

Щодо деяких питань інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімейУ зв'язку з продовженням до 1 січня 2006 року терміну дії пільги з податку _ на прибуток у частині зменшення податкового зобов'язання на суму коштів, спрямованих на Інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей (Закон України від 20.09.01 за № 2711-ІІІ «Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств») та, враховуючи численні запити платників податків, Управління оподаткування юридичних осіб ДПА у м. Києві звертає увагу на правомірність надання пільги з податку на прибуток інвесторам будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Указом Президента України від 01.07.93 за № 240/93 «Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх сімей» (набув чинності від дня його підписання), затверджено Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України. Ним визначені джерела інвестування будівництва житла для військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх сімей, а саме: — кошти українських та іноземних юридичних і фізичних осіб (інвесторів), вкладені в будівництво та придбання житлових будинків, у спорудження інженерних комунікацій, зведення споруд соціально-побутового та торговельного призначення; — пайові внески інвесторів у будівництво разом з житлом споруд соціально-побутового, торговельного та іншого призначення; — кредитні позики під житлове будівництво від українських та іноземних інвесторів; — внески або благодійні пожертвування приватних осіб, організацій на житлове будівництво; — інші джерела інвестування, встановлені законодавством України. Взаємовідносини між учасником інвестиційної діяльності та інвесторами здійснюються на підставі угод (контрактів). В угоді (контракті) обумовлюється використання інвестиційних коштів виключно на вирішення житлової проблеми військовослужбовців шляхом: — будівництва силами українських або іноземних будівельних організацій (фірм) житлових містечок (кварталів, будинків) на умовах здачі житла «під ключ» у комплексі з інженерними комунікаціями й спорудами соціально-побутової та торговельної інфраструктури: — купівлі квартир або будинків у рад народних депутатів, підприємств і організацій різних форм власності та громадян. Крім цього, питання інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей регулюються пунктом 22.3 Закону України від 22.05.97 за № 283/97 «Про оподаткування прибутку підприємств» зі змінами та доповненнями, яким встановлено, що до 1 січня 2006 року 1,5 відсотка сплаченого до бюджету податку на прибуток зараховується органами державного казначейства на спеціальний рахунок бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів для фінансування житлового будівництва та придбання житла за ціною, що не може бути вищою середньої розрахункової вартості одного квадратного метра загальної площі житла у відповідному регіоні. Ціна визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання. Кошти, спрямовані платником податку на будівництво та придбання житла військовослужбовців та членів їхніх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до законодавства України, за укладеними до 1 липня 1997 року угодами про інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, за якими на 1 липня 1997 року проведено фактичні витрати, враховуються у зменшення податкового зобов'язання такого платника податку в сумі, що не перевищує розмір податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування, протягом терміну завершення будівництва об'єктів житла, розпочатих до 1 липня 1997 року, але не пізніше терміну, встановленого абзацом першим цього пункту. Кабінет Міністрів України встановлює порядок контролю за цільовим використанням таких коштів, а також порядок їх розподілу за узгодженням з Всеукраїнською спілкою безквартирних офіцерів. У разі інвестування платником податку будівництва такого житла шляхом передачі матеріальних активів, його податкове зобов'язання зменшується на суму вартості таких матеріальних активів за цінами та процедурою, визначеними за методологією, встановленою Кабінетом Міністрів України, в сумі, яка не перевищує розмір податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування. Відповідно до пункту 22.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» Кабінетом Міністрів України розроблено методологію визначення цін та процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними в будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням (далі — Методологія), її затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 за № 568 «Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними в будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням» (опублікована 5 травня 1998 року в газеті «Урядовий кур'єр» і набрала чинності від дня її опублікування). Зазначеною Методологією визначено поняття: — інвестори — платники податку на прибуток підприємств, які до 1 липня 1997 року уклали із замовниками угоди (договори) про інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, що мають право на отримання житла відповідно до законодавства (далі — інвестиційні угоди), за якими на 1 липня 1997 року проведені фактичні витрати шляхом використання коштів, векселів і передачі активів, та отримали від замовників довідки про фактично здійсненні інвестиції та ті платники податку на прибуток підприємств, яким передано право на виконання зазначених угод (договорів); — замовники - Міноборони, МВД, МНС, Головне управління внутрішніх військ МВС, СБУ, департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ, Держкомкордон, Управління державної охорони, НКАУ або уповноважені ними організації; — активи — матеріальні активи, визначені в пунктів 1.1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Листом ДПА України від 20.02.01 за № 2136/7/15-0117 «Щодо переліку замовників будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей» визначено, що відповідно до генеральної угоди про співробітництво від 10.09.96 Благодійний фонд «Житло військовим» є уповноваженою організацією Міністерства оборони України та згідно з дорученням головного управління розквартирування військ і капітального будівництва Збройних сил України від 15.09.96 має право на видачу відповідних довідок інвесторам. Враховуючи зазначене, Благодійний фонд «Житло військовим» має всі підстави виступати замовником будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Після затвердження згаданої Методології замовники в двотижневий термін повинні були провести аналіз інвестиційних угод, укладених з інвесторами до 1 липня 1997 року, скласти й затвердити реєстр угод, які відповідають вимогам пункту 22.3 Закону, у розрізі регіонів та з визначенням конкретних інвесторів. Згаданою постановою інвесторам та замовникам було дозволено укладати додаткові угоди про уточнення обсягів інвестицій або номенклатури активів, визначених у зазначеній інвестиційній угоді. До цієї постанови тричі вносилися зміни Постановами Кабінету Міністрів України (від 26.10.98 за № 1692, від 18.10.99 за № 1909, від 20.10.00 за № 1569). Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.98 за № 1692 «Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року за № 568» було внесено уточнення щодо сум додаткових інвестиційних угод, а саме: додаткові угоди укладаються в разі потреби протягом місяця після введення в дію цього документа на суму, що не перевищує загальної суми інвестиційної угоди, яку укладено з інвестором до 1 липня 1997 року і за якою на цю дату проведено фактичні витрати, крім додаткових угод, за якими проведено фактичні витрати до 1 листопада 1998 року. Згідно з листом-роз'ясненням ДПА України від 04.02.99 за № 1789/7/15-0117 «Про надання пільги з податку на прибуток інвесторам будівництва житла для військовослужбовців» додаткові угоди, укладені на суму, що перевищує загальну суму основної інвестиційної угоди, відшкодовуються податком на прибуток у межах фактичних витрат, здійснених за такою угодою до 01.11.98. Також передбачено, що в окремих випадках можуть укладатися додаткові договори до інвестиційних угод, підписаних в установленому порядку до 1 липня 1997 року, для визначення обсягів передачі замовникам інвестицій у вигляді готової будівельної продукції (квартир, частин будинків) або обсягів будівельно-монтажних робіт, які виконані раніше і передаються замовникам. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 за № 1909 «Питання інвестування житлового будівництва для військовослужбовців та членів їхніх сімей» передбачено, що МВС, як виняток, може укладати до 31 грудня 1999 року додаткові угоди до інвестиційних угод, укладених до 1 липня 1997 року Головним управлінням внутрішніх військ МВС, для завершення розпочатих будівництвом до 1 липня 1997 року житлових будинків. Розпорядженням Президента України від 27.10.99 за № 276/99-рп «Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих житлових будинків» Кабінету Міністрів України було доручено вирішити питання щодо укладення до 1 січня 2000 року Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, що мають військові формування, додаткових угод до інвестиційних угод, укладених до 1 липня 1997 року, для завершення розпочатих будівництвом до 1 липня 1997 року жилих будинків. Зазначене питання було вирішене шляхом видання Кабінетом Міністрів України розпорядження від 21.12.99 за № 1436-р, яким передбачено Міноборони та іншим центральним органам виконавчої влади, що мають військові формування, укласти до 1 січня 2000 року додаткові угоди до інвестиційних угод, укладених до 1 липня 1997 року, для завершення розпочатих будівництвом до 1 липня 1997 року житлових будинків та провести до 15 лютого 2000 року відповідне коригування реєстрів інвестиційних угод щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.00 за № 1569 «Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998- року за № 568» передбачено замовникам та інвесторам проводити аналіз укладених до 1 липня 1997 року інвестиційних угод (договорів) з урахуванням додаткових угод (договорів), укладених до 1 січня 2000 року, які відповідають вимогам пункту 22.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — додаткові угоди (договори). Слід звернути увагу, що інвестиції можуть спрямовуватися замовником (або уповноваженою організацією) лише на завершення будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, розпочато до 1 липня 1997 року, та на реконструкцію гуртожитків і казарм під житло. Крім того, якщо інвестор не виконує зобов'язання за інвестиційними угодами, укладеними до 1 липня 1997 року, та додатковими угодами (договорами), замовник може залучити нових інвесторів. У разі продовження виконання цих угод (договорів) новим інвестором, замовник вносить належні корективи до відповідних реєстрів з повідомленням про це органу Державної податкової адміністрації за місцем реєстрації підприємства. У такому разі обсяг інвестицій, визначений у реєстрах, коригуванню не підлягає. Зобов'язання нового інвестора щодо сплати податку на прибуток (далі — податкові зобов'язання) зменшуються згідно з пунктом 22.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Замовники розробляють також програму будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, виходячи з можливостей отримання інвестицій. Згідно з пунктом 14 Методології інвестування провадиться шляхом передачі інвестором замовнику коштів, векселів та активів відповідно до інвестиційних угод. У разі інвестування платником податку будівництва такого житла шляхом передачі матеріальних активів його податкове зобов'язання зменшується на суму вартості таких матеріальних активів за цінами й процедурою, що визначаються за методологією, встановленою Кабінетом Міністрів України в сумі, що не перевищує розмір податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування. Зазначена Методологія в частині визначення цін і вартості активів є обов'язковою для замовників, будівельних організацій та їхніх структурних підрозділів, що виконують загальнобудівельні, спеціальні, монтажні, пусконалагоджувальні та ремонтно-будівельні роботи. У разі визначення цін і вартості активів, що інвестуються в будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей слід керуватися таким: - формування цін на активи, що передаються за інвестиційною угодою, провадиться інвестором за такими формулами: а) на активи власного виробництва: Цвв = С + Р + Т + ПДВ <= Цср, де Цвв - ціна активів власного виробництва; С — собівартість виробництва: Р — рентабельність у межах до 15 відсотків; Т — витрати на транспортування до місця будівництва; ПДВ - податок на додану вартість; Цср - середньоринкова ціна цих активів у відповідному регіоні; б) на придбані активи: Цп = Ц1 + Зс + Т<=Цср, де Цп - ціна придбаних активів; Ц1 - ціна придбання з урахуванням ПДВ; Зс — заготівельно-складські витрати; Т — витрати на транспортування до місця будівництва; Цср - середньоринкова ціна цих активів у відповідному регіоні; в) на імпортні активи: Ці = Ц1 + Зс + Т + Ммз + А <= Цср, де Ці - ціна імпортних активів; Ц1 - ціна придбання з урахуванням ПДВ; Зс - заготівельно-складські витрати; Т — витрати на транспортування до місця будівництва; Ммз — мито та митні збори; А — акцизний збір; Цср - середньоринкова ціна цих активів у відповідному регіоні. Податкове зобов'язання інвестора зменшується на суму вартості активів, переданих замовнику, яка визначається відповідно до вищенаведених формул. У разі передачі активів, що прямо не застосовуються в будівництві житла, критерієм оцінки для внесення до акта приймання-передачі має бути попит на них у підприємств будівельної індустрії та будівельного комплексу, наявність можливості їх реалізації або обміну на потрібні для будівництва житла матеріали й устаткування. Активи, передані інвесторами, можуть обмінюватися на інші активи, потрібні для будівництва, за договорами, укладеними замовниками й підрядними організаціями (уповноваженими ними особами) з іншими організаціями. У разі здійснення інвестицій векселями, вартість останніх дорівнює (відповідає) чистій реалізаційній вартості дебіторської заборгованості за цим векселем, яка визначається відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Інвестиції у будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, які надаються у вигляді векселів, визначаються в актах приймання-передачі векселів та актах платежу. Крім того, слід зазначити, що: — собівартість виробництва й будівельно-монтажних робіт, методи формування цін на активи, які інвестуються, визначаються згід-но з актами законодавства та відповідними галузевими нормативними актами; - собівартість будівельно-монтажних робіт визначається згідно з нормативно-правовими актами; - вартість готової будівельної продукції визначається через опосередковане значення вартості 1 кв. метра житла, яке не повинне перевищувати середньорегіональний рівень, що встановлюється Держбудом щокварталу. Датою завершення будівництва об'єктів вважається дата передачі житла замовнику. Інформація щодо опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України станом на 1 жовтня 2001 року міститься в листі Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.10.01 за № 7/7-1016, яким зазначається, що опосередкована вартість визначена на підставі уточнених Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями даних щодо конструктивних рішень та вартісних показників об'єктів-представників і враховує умови здійснення будівництва у регіонах, заходи з енергозбереження та охорони власного майна громадян. Зазначені показники можуть використовуватися в разі планування обсягів _ інвестицій, у тому числі при визначенні обсягів пайової участі в спорудженні житлових будинків, будівництво яких здійснюється відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 27.04.98 за № 568 «Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, і порядок бюджетного контролю за використанням коштів, спрямованих на будівництво такого житла» та від 17.05.99 за № 825 «Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді». Опосередковано вартість спорудження житла в розрахунку на один квадратний метр по регіонах України станом . на 1 жовтня 2001 року Найменування регіонів, областей, міст Вартість* 1 кв. м загальної площі будинків (з урахуванням ПДВ), грн Україна 1402 1. Республіка Крим 1327 2. Вінницька 1299 3. Волинська 1320 4. Дніпропетровська 1427 5. Донецька 1424 6. Житомирська 1257 7. Закарпатська 1419 8. Запорізька 1433 9. Івано-Франківська 1304 10. Київська 1324 11. Кіровоградська 1258 12. Луганська 1327 13. Львівська 1328 14. Миколаївська 1304 15. Одеська 1331 16. Полтавська 1234 17. Рівненська 1313 18. Сумська 1268 19. Тернопільська 1219 20. Харківська 1370 21 . Херсонська 1258 22. Хмельницька 1218 23. Черкаська 1316 24. Чернівецька 1246 25. Чернігівська 1248 26. м. Київ 1502 27. м. Севастополь 1542 *Показники враховують вартість спорудження житлового будинку, внутрішньо-майданчикових інженерних мереж та благоустрою. Що стосується зменшення податкового зобов'язання щодо податку на прибуток, то вищезгаданою Методологією зазначено, що податкові зобов'язання інвесторів зменшуються на суму інвестицій, внесених (переданих) у вигляді коштів, векселів та активів за інвестиційними угодами, які відповідають вимогам пункту 22.3 Закону, на період до завершення, але не пізніше ніж до 1 січня 2002 року, будівництва об'єктів житла, розпочатого до 1 липня 1997 року. Сума коштів і вартість активів, спрямованих платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, які зменшують податкове зобов'язання інвестора, відображаються платником податку в рядку 42.12 додатка «П» до декларації про прибуток підприємства. Зараховуються в зменшення податкового зобов'язання інвестора суми інвестицій, внесених за зазначеними інвестиційними угодами як з 1 липня 1997 року, так і до цієї дати. За додатковими угодами, укладеними до 1 січня 2000 року, зараховуються в зменшення податкового зобов'язання інвестора обсяги коштів і матеріальних активів, спрямованих платником податку на інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, починаючи з 1 листопада 1999 року. Інвестиції, внесені платниками податків, враховуються в зменшення податкових зобов'язань таких платників податків у сумі, що не перевищує розміру податкових зобов'язань, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, у якому здійснювалося таке інвестування. У разі коли податкове зобов'язання у відповідному звітному періоді менше від суми використаних інвестицій, ця різниця враховується під час визначення податкового зобов'язання у наступному звітному періоді протягом терміну завершення будівництва об'єктів житла, розпочатого до 1 липня 1997 року, але не пізніше ніж 1 січня 2002 року. У разі передачі замовнику векселя податкові зобов'язання стосовно податку на прибуток підприємства-інвестора зменшуються згідно з інвестиційною угодою у звітному податковому періоді лише за умови фактичного погашення векселя. Зменшення податкових зобов'язань на суму інвестицій за рахунок заліку недоїмки, у тому числі з податку на прибуток, а також на суму інвестицій за рахунок уступки вимоги (дебіторська заборгованість), не провадиться. Згідно з пунктом 13 Методології підставою для зарахування суми інвестицій у зменшення податкового зобов'язання інвестора-платника податку на прибуток є такі документи: - інвестиційна угода, яка укладена до 1 липня 1997 року і за якою на цю дату проведеш фактичні витрати; - додаткова угода про уточнення обсягів інвестицій або номенклатури активів, визначених у зазначеній інвестиційній угоді. Додаткові угоди укладаються, в разі потреби, протягом місяця після введення в дію цього документа на суму, що не перевищує загальної суми інвестиційної угоди, яку укладено з інвестором до 1 липня 1997 року і за якою на цю дату проведені фактичні витрати, крім додаткових угод, за якими проведені фактичні витрати до 1 листопада 1998 року; - додаткова угода (договір); - договір на завершення виконання інвестиційної угоди та додаткової угоди (договору) новим інвестором; - довідки про надання інвестицій та про цільове використання коштів на спорудження житлових будинків; - специфікація активів, що передаються за інвестиційною угодою; - акти приймання-передачі активів; - договори щодо обміну наявних активів на потрібні будівельні матеріали (у разі потреби); - розрахунок вартості інвестицій, внесених у вигляді активів; - копія банківського платіжного доручення про перерахування замовнику інвестицій, що вносяться коштами; - акт приймання-передачі векселів; - акт вексельного платежу; - копія платіжного доручення про перерахування коштів у погашення векселя чи для розрахунку за реалізований вексель або документальне підтвердження фактично виконаних робіт, передачу матеріальних активів за цим векселем чи для розрахунку за реалізований вексель; - копія платіжного доручення на перерахування коштів або копія акта передачі матеріальних активів замовником будівельній організації на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей (підряднику за договором підряду або пайової участі). Замовники ведуть облік та видають інвесторам довідки про фактично здійснені інвестиції для подання їх до органів державної податкової служби, а саме: - довідку про надання інвестицій на будівництво житла військовослужбовцям та членам їхніх сімей, яка видається замовником будівництва зазначеного житла для визначення суми зменшення податкового зобов'язання інвестору в кожному випадку отримання інвестицій у двох примірниках, один з яких передається інвестором Державній податковій адміністрації за місцем його реєстрації; - довідку про цільове використання інвестицій на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, яка видається замовником інвестору після фактичної передачі інвестицій таким суб'єктам: підрядній організації, яка виконує будівельні роботи, іншому замовнику в порядку пайової участі, замовнику у вигляді готової будівельної продукції. Державна податкова адміністрація у м. Києві звертає увагу на те, що однією з обов'язкових умов у разі подання до державного податкового органу довідки про надання інвестицій на будівництво житла військовослужбовцям та членах їхніх сімей слід зазначити повну адресу об'єкта будівництва, а у разі подання довідки про цільове використання інвестицій на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей — повну назву та адресу об'єкта будівництва. Слід зазначити, що замовники і підрядні організації та інші учасники інвестиційного процесу складають і подають звітність відповідно до законодавства. Відповідальність за недостовірність даних про надання та цільове використання інвестицій на будівництво житла, на підставі яких зменшуються податкові зобов'язання інвестора, несуть замовники та інвестори відповідно до законодавства (пункт 23 Методології). Особливу увагу слід звернути на Постанову Кабінету Міністрів України від 15.02.02 за № 171 «Про затвердження Порядку розподілу та узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво і придбання житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей», якою затверджено Порядок розподілу та узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво й придбання житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Пунктом 2 зазначеного документа встановлено, що в 2002 році розподіл та узгодження обсягів інвестицій, які спрямовуються на будівництво й придбання житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, здійснюється у такому порядку: Міністерство фінансів подає Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції до 20 лютого інформацію щодо обсягів інвестицій у розрахунках доходів Державного бюджету, а замовники — пропозиції щодо поквартального розподілу прогнозних обсягів інвестицій на поточний рік між Автономною Республікою Крим, областями, мм Києвом та Севастополем (далі — регіони); Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції до 28 лютого здійснює аналіз зазначених пропозицій замовників і подає Державній податковій адміністрації та Міністерству фінансів узгоджені із замовниками дані щодо обсягів інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців і членів їхніх сімей у розрізі замовників та регіонів у межах урахованих у розрахунках доходів Державного бюджету України на 2002 рік; Державна податкова адміністрація до 7 березня доводить до органів державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі інформацію щодо обсягів інвестицій, які не можуть бути перевищені платниками податку (інвесторами) та враховуються у зменшення їхніх податкових зобов'язань зі сплати податку на прибуток підприємств; замовники подають Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції і Міністерству фінансів довідки про обсяги внесених інвестицій відповідно до пункту 6 Порядку, затвердженого цією постановою. Потрібно також звернути увагу на листи-роз'яснення ДПА України, а саме: Листом ДПА України від 09.11.01 за № 7187/6/15-0116 «Про зменшення платником податку — підприємством-інвестором авансових платежів на суму внесених інвестицій» визначається: відповідно до пункту 16.7 статті 16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі - Закон) протягом кварталу платники податку, за винятком нерезидентів та виробників сільськогосподарської продукції, сплачують авансові внески податку до бюджету за перший та другий місяці кварталу, визначені згідно з пунктом 16.3 цього Закону наростаючим підсумком з початку року. Авансові внески сплачуються до бюджету за підсумками першого та другого місяців звітного (податкового) кварталу до 20 числа другого й третього місяця такого кварталу відповідно. Розрахунки авансових внесків здійснюються платником податку самостійно, без подання декларації про прибуток. Повідомлення про результати таких розрахунків надсилається податковому органу в терміни, передбачені для сплати авансових внесків. Штрафні санкції за відхилення розмірів сплачених авансових внесків від розмірів внесків, перерахованих за результатами звітного кварталу, не застосовуються. Пунктами 16.2, 16.3 ст. 16 Закону встановлено, що податок на прибуток нараховується за ставкою, визначеною статтею 10 Закону, від прибутку, що підлягає оподаткуванню, розрахованому згідно з пунктом 3.1 Закону, з урахуванням положень пунктів 7.12, 7.13, 7.14,14.1, 16.8,16.9, та статті 6 Закону, та зменшується на вартість торгових патентів, придбаних платником податку згідно з Законом України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності». Водночас, відповідно, до п. 3.1 ст. З Закону, об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового, доходу звітного періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 Закону на суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5 цього Закону, та на суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно зі статтями 8 і 9 Закону. Таким чином, у разі розрахунку авансових внесків податку на прибуток база оподаткування визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу місяця, за який розраховуються авансові внески, на суму валових витрат, понесених у такому місяці, та на суму амортизаційних відрахувань, розрахованих як третина від квартальної суми амортизаційних відрахувань. При проведенні такого розрахунку положення пункту 22.3 ст. 22 Закону не застосовуються. Що стосується заповнення додатку «П» з урахуванням зменшення податкового зобов'язання платника податку на суму коштів та матеріальних активів, спрямованих на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей (код рядка 42.12), то листом ДПА України від 05.10.01 за № 6365/6/15-1116 «Щодо приведення у відповідність рядка 44 додатка «П» декларації про прибуток підприємства з підпунктом 7.12 Порядку складання декларації про прибуток підприємства» зазначено: абзацом «ж» підпункту 7.1.2 Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 08.07.97 за № 214, встановлено, що в рядку 42.12 додатка «П» відображається сума коштів та матеріальних активів, спрямованих платником податку на будівництво житла для військовослужбовці» та членів їхніх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до законодавства України, за укладеними до 1 липня 1997 року угодами про інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, за якими на 1 липня 1997 року проведені фактичні витрати. Така сума враховується у зменшення податкового зобов'язання у сумі, що не перевищує розмір податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування, протягом терміну завершення будівництва об'єктів житла, розпочатих до 1 липня 1997 року, але не пізніше 1 січня 2002 року. Відповідно до пункту 1.2 статті 1 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» податкове зобов'язання — це зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та в строки, визначені цим Законом або іншими законами України. Одночасно сума податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету, визначається згідно з вимогами пунктів 16.2, 16.3 статті 16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Таким чином, у разі розрахунку суми коштів та матеріальних активів, спрямованих платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, яка йде у зменшення податкового зобов'язання платника, береться не сума нарахованого податку на прибуток (рядок 41.7 додатка «П»), а сума податкового зобов'язання платника податку - сума податку на прибуток, яка належить до сплати (різниця між рядком 41.7 та сумою рядків 42, 42.7, 42.11 додатка «П»). Тобто у випадку, якщо різниця між сумою податкового зобов'язання (різниця між рядком 41.7 та сумою рядків 42, 42.7 та 42.11 додатка «П») та сумою коштів та матеріальних активів, спрямованих платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей (рядок 42.12 додатка «П»), має від'ємне значення, така різниця не відображається у рядку 44 додатка «П». Враховуючи вищевикладене, зміст рядка 44 додатка «П» декларації про прибуток підприємства повністю відповідає вимогам підпункту 7.1.2 Порядку складання декларації про прибуток підприємства.
add company